Bereikbaarheid

R.K. parochie De Levensbron
Markt 7
6681 AE  Bemmel
Telefoon 0481 451371

Het secretariaat is bereikbaar
op werkdagen van 09.00 – 16.00 uur

Bij nood, ziekte of overlijden belt u 06 30051777

Kerken in Lingewaard
Huissen-Zand.jpg

Parochie De Levensbron

Parochie De Levensbron bestaat uit zeven geloofsgemeenschappen in de gemeente Lingewaard. Als katholieke gemeenschap gaan wij in de voetstappen van Jezus Christus. Samen met mensen zoeken wij naar de zin en diepere betekenis van het leven en verbinden wij ons aan het lot van mensen. Dit doen we in de kerken van Angeren, Bemmel, Doornenburg, Gendt, Haalderen, Huissen-Stad en Huissen-Zand.


"Geloven in stromend water"

 

Titel Bereikbaarheid

 

 

 

RK. parochie De Levensbronhanden2
Markt 7
6681 AE  Bemmel
Telefoon 0481-451371
E-mail Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.
Het secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 09.00 – 16.00 uur

Bij nood, ziekte of overlijden belt u 06 -30051777. 

 

alt

 


Op zondag 20 april, 1e Paasdag, is er net als elke zondag in het Eucharistisch Centrum in Huissen-Stad, om 10.00 uur een Eucharistieviering met Pastoor Peters en het Gemengd koor. Deze viering is abusievelijk niet vermeld in het rooster in de 7sprong van april 2014, excuses hiervoor.


 

 

 

VASTENBRIEF 2014

Vastenbrief van kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht

februari 2014

 

Broeders en zusters in Jezus Christus onze Heer,

Met Aswoensdag start de Veertigdagentijd, onze voorbereiding op het Hoogfeest van Pasen. Deze 40 dagen in het kerkelijk jaar noemen wij ook wel de ‘Vastentijd’. Voor velen van ons is dit een tijd van onthouding, een periode waarin we onszelf ‘de geneugten des levens’ ontzeggen of deze minstens op een lager pitje zetten. De Vastentijd is een tocht door de duisternis naar het Licht van Pasen, een reis door de woestijn naar de Bron. En we nemen er de tijd voor: het gaat hier niet om ‘slechts’ een Vierdaagse maar om een Veertigdaagse. Vasten doen we niet met het oog op het verminderen van ons lichaamsgewicht of het aanmeten van een gezondere levensstijl – hoewel dat zeker gunstige neveneffecten kunnen zijn… Ten behoeve van onze gezondheid zijn het hele jaar door diëten en sportscholen beschikbaar. In de Vastentijd stellen we juist niet onszelf maar God alsook onze medemens in nood centraal. Hen hebben wij op het oog als we ons consumptiepatroon terugschroeven. Vaak verbinden gelovigen zich dan ook aan een project van de Bisschoppelijke Vastenaktie, die al sinds 1961 geld inzamelt voor het ontwikkelingswerk van kerken in de diverse ontwikkelingslanden.

LEES VERDER IN HET PDF BESTAND

  VASTENBRIEF 2014

 


Op zaterdag 15 maart speelt

New Dutch Connections op uitnodiging van Juzt in Huissen.

U bent van harte welkom.

De voorstelling bevordert de ontmoeting tussen jonge asielzoekers met de Nederlandse samenleving. Juzt wil met deze middag de kloof tussen deze jonge vluchtelingen en betrokken burgers uit de omgeving van Arnhem verkleinen.

NDC organiseert in Arnhem in samenwerking met Juzt een empowerment traject voor jonge asielzoekers waarbij wordt gewerkt met coaches en maatjes voor de jongeren. Maak op 15 maart kennis met NDC, de betrokken instellingen (o.a. Juzt en Nidos) en de vluchteling jongeren uit het traject in Arnhem! En wordt coach of maatje van één van hen!

Inloop om 14 uur met hapjes en drankjes. Voor programma start om 14.30 uur. Aanvang voorstelling is 15.30 uur.

De toegang is gratis. Na afloop is er collecte. Met de collecte zamelen we geld in voor het traject ondernemen in je eigen toekomst. U kunt uw kinderen meenemen. Er is kinderopvang geregeld.

Deze voorstelling is mogelijke gemaakt door een samenwerking tussen Juzt en New Dutch Connections.

Voor meer informatie over de voorstelling:

http://asileftmyfathershouse.wordpress.com/

 www.newdutchconnections.nl

 FLYER


 

TitelWanneer wordt het nou heilig?

 

 

 


In onze parochie doen dit jaar weer veel kinderen de Eerste Communie. In sommige geloofsgemeenschappen heeft dit feest al plaatsgevonden. In andere zijn de kinderen nog volop bezig met de laatste voorbereidingen.

Afgelopen dinsdag kwamen de kinderen van Doornenburg,. Angeren en Haalderen bij elkaar “rondom de tafel”. Daarop stonden kaarsen, maar ook brood en wijn. Het verhaal van het Laatste Avondmaal van Jezus werd verteld. Daarna legde pastoor Peters haarfijn uit, hoe alles een plek krijgt in de liturgie. Ook vertelde hij wanneer in de eucharistie “het”, d.w.z. het brood en de wijn, heilig worden: Lichaam en Bloed van Christus. Wat hij dan zegt en doet. Daarna werd er nog geoefend hoe de hostie wordt ontvangen op die grote dag.

Alle kinderen die al de Eerste Communie hebben gedaan: proficiat. En alle kinderen die de Eerste Communie nog gaan doen wensen we een heel fijne dag.

 

 

TitelPCI (zie verder pagina nieuws)

 

 

 

Zorg voor elkaar 

Te midden van ons allen leven mensen van zo’n bescheiden inkomen dat zij in sommige gevallen in financiële nood raken, door zaken die zij niet altijd zelf in de hand hebben.
U zult misschien denken dat er voor dergelijke situaties voorzieningen zijn. 
Inderdaad, die zijn er. 
Maar die zijn niet in elke situatie toereikend om de ontstane problemen op te lossen. Ingeval alle wettelijke voorzieningen geen of niet voldoende financiële uitkomst bieden, is er in parochie de Levensbron in Lingewaard de Parochiële Caritas Instelling, kortweg PCI genoemd.

De PCI heeft tot doel dienstbaar te zijn aan de samenleving door:
• aandacht te geven aan de concrete noden en behoeften van personen,
• bij te dragen aan het bevorderen van de sociale rechtvaardigheid.

In elke geloofsgemeenschap is een Caritaswerkgroep die directe hulp probeert te geven, neem gerust contact met hen op:
Voor Angeren: Ans Eeuwes: Molenstraat 9  6687 AM Angeren 026-3252194
Voor Bemmel/Ressen en Haalderen: Joop Wismans Lange Morgenstraat 3 6685 AP Haalderen  0481-462933
Voor Doornenburg: Cobie Driessen, Blauwe Hoek 34 6686 AE Doornenburg 0481-423089
Voor Gendt: Mw Leenders Flierensestraat 4 6691 GA Gendt 0481-421969
Voor Huissen: Wim van Baal Elsstraat 28 6851 HE Huissen 026-3252300

Helpt u de PCI helpen?
Dat kan:
• door ons attent te maken op medemensen in nood
• door zelf hulp te vragen
• door uw bijdrage over te maken 
op rekening  1032.67654 
t.n.v. PCI RK Parochie ‘de Levensbron’

 

TitelDe Ark

 

 

In en rond DE ARK willen wij voor jonge gezinnen en kinderen vieringen en bijeenkomsten organiseren waarbij onze rijke traditie een plaats krijgt. Bv. rond St. Maarten, Adventskransen maken, kaarsen versieren bij het Feest van licht en Palmpasenstokken optuigen.

Ook hebben we voor volwassenen een scala aan activiteiten op de rol staan: symbolisch bloemschikken, gespreksgroepen rond de Bijbel, een Paulusreis naar Italië, een bijbelbrunch, u kunt op reis langs de Highlights van ons geloof. En eveneens hebben we een drietal leeskringen met  bijzondere boeken. Voor elk wat wils. Een folder is op te vragen op het pastoraal centrum.

In dit logo van De Ark vindt u de zeven ringen van onze geloofsgemeenschappen zoals die ook vorm hebben gekregen in ons LEVENSBRONLOGO. Bij De Ark is de richting vooral naar buiten toe en de ondertitel is GELOOF BELEVEN.

Wij wensen ons allen van harte toe dat in onze parochie De Levensbron op vele – en ook hele verschillende - manieren een ieder zijn/haar GELOOF mag BELEVEN.

Pastor Ineke van Cuijk